Wetenschappelijk onderzoek Levertransplantatiecentrum

Het wetenschappelijk onderzoek in het UMCG wordt uitgevoerd door verschillende onderzoeksgroepen en laboratoria, die veelal in samenwerkingsverband aan het onderzoek werken.

We doen voortdurend onderzoek om zo te werken aan verdere verbetering van de kwaliteit van het levertransplantatieprogramma. Verschillende groepen in het UMCG doen klinisch en/of fundamenteel onderzoek naar diverse vraagstellingen die te maken hebben met de klinische zorg voor, tijdens, en na een levertransplantatie.

Dit onderzoek valt onder het GIOT (Groningen Institute for Organ Transplantation). Het GIOT is een onderdeel van GUIDE (Groningen University Institute for Drug Exploration).

Binnen het UMCG Transplantatiecentrum wordt onderzoek verricht in samenwerking met alle transplantatieprogramma's binnen het UMCG.

Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek

Het kan zijn dat we u vragen of u wilt meedoen aan wetenschappelijk onderzoek. We zorgen er dan voor dat u goed geïnformeerd een weloverwogen keuze kunt maken. U beslist uiteraard zelf of u dit wel of niet wilt.