Intensive Care Neonatologie Als een kindje overlijdt

Een baby komt op de IC terecht omdat het veel zorg nodig heeft. ​​​​​​​En soms overlijdt een baby. Als verwacht wordt dat een kindje komt te overlijden, dan proberen wij de ouders daar van tevoren al zoveel mogelijk bij te begeleiden.

Het rouwproces rondom het verliezen van een baby, verloopt voor iedereen anders. Sommige ouders voelen zich tot hun verrassing rustig en gevoelloos, alsof ze verlamd zijn. Anderen voelen veel eerder verdriet, onmacht of juist woede.

Afscheid nemen

Het afscheid nemen van de baby begint vaak al op de afdeling. Overleg met de verpleegkundige of arts wat er mogelijk is en wat u en uw naasten nog graag zouden willen. U kunt u de baby verzorgen, wassen en aankleden zoals u dat graag wilt. Als u dat wilt kan de verpleegkundige u hierbij helpen. Ook kunt u foto’s (laten) nemen, een voet of handafdruk maken of een haarlokje van de baby bewaren. We kunnen ook rekening houden met speciale wensen vanuit de geloofsovertuiging of culturele achtergrond.

Begeleiding

Voor begeleiding kunt u altijd terecht bij een verpleegkundige, arts, maatschappelijk werker of geestelijk verzorger. Zij zijn altijd bereid met u te praten of uw vragen te beantwoorden. In het ziekenhuis is een Stiltecentrum, een ruimte waar u zich kunt terugtrekken voor bezinning of gebed. Het Stiltecentrum is dag en nacht open. 

Onderzoek

​De arts vraagt u misschien of het kindje onderzocht mag worden om zo meer informatie over de doodsoorzaak te vinden. Dit kan alleen als u toestemming geeft. De uitkomsten van het onderzoek kunnen u misschien verder helpen bij het begrijpen van het overlijden van uw baby. Soms is het onderzoek ook nodig in verband met erfelijkheid, bijvoorbeeld als u meer kinderen heeft of wilt.

Nagesprek

U heeft na ongeveer 6 weken na het overlijden van uw baby een nagesprek met een neonatoloog en een verpleegkundige in het UMCG. U krijg dan informatie en u kunt vragen stellen. Ook willen we graag weten hoe het met u gaat. Het kan handig zijn om al van tevoren vragen die u bezighouden op papier te zetten en mee te nemen, zodat u tijdens het gesprek niets vergeet.

In gesprek met andere ouders

Misschien heeft u er behoefte aan om met andere ouders te spreken die een kindje verloren hebben. In dat geval kunt u contact opnemen met “Vereniging ouders van een overleden kind”. Het telefoonnummer is (0900) 20 22 723. Op de website www.oudersoverledenkind.nl​ staat meer informatie over deze vereniging.  ​