Het hoofd-halsbehandelteam

Print 

Kanker in het hoofd-halsgebied is het werkterrein van de KNO-arts,de kaakchirurg en de dermatoloog. Afhankelijk van uw klachten en de plaats van de afwijking, verwijst uw huisarts u door naar één van beide specialisten. 

Omdat een tumor in het hoofd-halsgebied invloed kan hebben op belangrijke lichaamsfuncties zoals ademhalen, eten, drinken en spreken, zijn er meer specialisten die u behandelen. Samen vormen zij het multidisciplinaire team, het zogenaamde Hoofd-halsbehandelteam. De samenstelling van dit team is afhankelijk van de plek van de tumor en de klachten die u heeft. 

Het Hoofd-halsbehandelteam werkt volgens landelijke richtlijnen. Meer informatie hierover vindt u via de link onder aan deze pagina. 
 
Het Hoofd-halsbehandelteam in het UMCG bestaat uit: 

Dermatoloog-oncoloog
Diëtist
Fysiotherapeut
Kaakchirurg-oncoloog
Keel- Neus- en Oorarts (KNO-arts-oncoloog)
Transferverpleegkundige
Logopedist
Maxillofaciale prothetist
Medisch maatschappelijk werker
Medisch oncoloog
Mondhygiënist
Oncologiecoördinator
Patholoog
Plastisch chirurg
Radioloog
Radiotherapeut-oncoloog
Specialisten van het Centrum Bijzondere Tandheelkunde
Verpleegkundig specialist.


Dermatoloog-oncoloog

Een dermatoloog-oncoloog is een dermatoloog die zich heeft gespecialiseerd in huidkanker. Huidkanker komt veel voor op zon beschenen delen van het lichaam zoals in het hoofd-hals gebied.


Naar boven

Diëtist

Een diëtist is deskundig op het gebied van voeding. Hij onderzoekt of u voldoende goede voeding binnenkrijgt. Goede voeding is belangrijk voor uw gehele conditie. Het helpt de kans op complicaties bij een behandeling te verminderen en uw herstel te bevorderen. Ondervoeding kan ontstaan door verminderde inname van eten en drinken of een verhoogde behoefte aan voedingsstoffen door kanker in het hoofd-halsgebied. In dat geval geeft de diëtist u voedingsadvies.

Naar boven 

Fysiotherapeut

Een fysiotherapeut helpt u uw lichaamsfuncties weer te gebruiken. Door een behandeling, bijvoorbeeld een (combinatie van) operatie en bestraling, kan de beweeglijkheid van uw mond, hals en nek afnemen. In dit geval kan uw behandelend arts u doorverwijzen naar een fysiotherapeut. De fysiotherapeut doet oefeningen met u om uw mondopening te vergroten en de beweeglijkheid van uw hals en nek te verbeteren. Bij oefeningen voor de mondopening worden vaak hulpmiddelen gebruikt.
Als de lymfeklieren in de hals zijn verwijderd, ontstaat soms (tijdelijk) spierzwakte van de schouder. U kunt dan de arm niet goed heffen. De fysiotherapeut geeft informatie hoe u overbelasting van de schouder kunt voorkomen en bespreekt met u hoe u thuis de schouder kunt oefenen.

Naar boven 

Kaakchirurg-oncoloog

Een kaakchirurg-oncoloog is een kaakchirurg die zich heeft gespecialiseerd in kanker in het hoofd-halsgebied.

Naar boven 

Keel- Neus- en Oorarts-oncoloog (KNO-arts-oncoloog)

Een KNO-arts-oncoloog is een KNO-arts die zich heeft gespecialiseerd in kanker in het hoofd-halsgebied.

Naar boven 

Transferverpleegkundige

De verpleegkundige van de verpleegafdeling beoordeelt in overleg met u en uw naasten of u na ontslag uit het ziekenhuis thuiszorg nodig heeft. Als dat het geval is, schakelt de verpleegkundige een transferverpleegkundige in. Dit gebeurt tijdens uw opname. De transferverpleegkundige komt dan bij u langs op de verpleegafdeling. Hij overlegt met u en uw naasten welke zorg of hulpmiddelen u thuis nodig heeft. Hij regelt vervolgens met de verschillende instanties dat u bij thuiskomst de benodigde thuiszorg en/of hulpmiddelen heeft.

Naar boven 

Logopedist

Een logopedist is deskundig op het gebied van slikken, spreken en het gebruik van de stem. Een behandeling kan problemen geven met slikken en spreken. In dat geval kan de behandelend arts u doorverwijzen naar een logopedist. De logopedist beoordeelt eerst de aard en de ernst van uw klachten. Daarna maakt hij een behandelplan. De behandeling kan variëren van (spierversterkende) mondoefeningen tot het opnieuw leren spreken en het adviseren bij een goede houding tijdens spreken en slikken. De behandeling van de logopedist begint meestal na de (medische specialistische) behandeling. Daarom krijgt u na ontslag uit het ziekenhuis een verwijzing naar een logopedist.

Naar boven 

Maxillofaciale prothetist

Een maxillofaciale prothetist is een tandarts die gespecialiseerd is in het maken van gebitsprotheses en protheses voor het gezicht bij mensen die voor hoofd-halskanker zijn behandeld. Voorbeelden van protheses voor het gezicht zijn een oog-, oor- of neusprothese.

Naar boven 

Medisch Maatschappelijk werker

De Medisch Maatschappelijk Werker (de MMW) begeleidt patiënten en hun naasten bij de verwerking van hun ziekte en eventuele problemen daarbij. U krijgt in korte tijd veel informatie, belastende berichten en keuzemogelijkheden. In zo’n periode kan de MMW-er u steunen.
Als u dat wenst kunt u begeleiding krijgen. De MMW neemt zelf contact op met patiënten vóór de opname in het UMCG. U bepaalt wanneer u begeleiding wilt. Als het nodig is, verwijst de MMW u door naar het Maatschappelijk Werk in de thuissituatie. Dit gebeurt na behandeling in het ziekenhuis.

Naar boven 

Medisch oncoloog

Een medisch oncoloog behandelt kankerpatiënten met medicijnen tegen de kanker. Het kan hierbij gaan om chemotherapie en immunotherapie, meestal in combinatie met radiotherapie.

Naar boven 

Mondhygiënist

De mondhygiënist is deskundig op het gebied van mondverzorging. Bij de behandeling van kanker in het hoofd-halsgebied worden het gebit en het mondslijmvlies extra kwetsbaar. De mondhygiënist beoordeelt of uw mond gezond is. Dit gebeurt op de diagnostische dag bij alle patiënten met een eigen gebit. Samen met de tandarts van het UMCG, maakt de mondhygiënist een behandelplan.
Afhankelijk van uw behandeling tegen kanker, krijgt u een tandheelkundige behandeling. Voordat de behandeling van kanker begint, moeten uw gebit en slijmvliezen in goede conditie zijn. De mondhygiënist geeft ook instructies over de mondverzorging thuis.

Naar boven 

Oncologiecoördinator

De oncologiecoördinator is een verpleegkundige die zich gespecialiseerd heeft in kanker in het hoofd-halsgebied. Hij coördineert op de polikliniek KNO de zorg voor kankerpatiënten. Hij stemt alle afspraken, zoals uw bezoek aan de arts en afspraken voor onderzoeken, zo veel mogelijk op elkaar af. Zo krijgt u binnen de gestelde termijn uw behandeling. De oncologiecoördinator is niet alleen uw aanspreekpunt, maar ook het aanspreekpunt voor uw huisarts of verwijzend specialist.

Naar boven

Patholoog

Een patholoog onderzoekt cellen en weefsel die tijdens een biopsie of een operatie bij u zijn verwijderd. Op basis van dit onderzoek stelt hij de diagnose om welke soort kanker het gaat. De patholoog bespreekt de uitkomsten in het Hoofd-halsbehandelteam. Soms beoordeelt de patholoog ook het effect van uw behandeling. Hij onderzoekt daarbij het behandelde weefsel.

Naar boven 

Plastisch chirurg

Een plastisch chirurg adviseert het Hoofd-halsbehandelteam bij het plannen van het verwijderen van de tumor. Hij voert hersteloperaties uit om functieverlies zoveel mogelijk te voorkomen. Hij zorgt ook voor een zo goed mogelijk uiterlijk bij een uitgebreide transplantatie van huid-, spier- en/of botweefsel.

Naar boven 

Radioloog

Een radioloog maakt en beoordeelt röntgenbeelden van patiënten. De radioloog beoordeelt of er afwijkingen te zien zijn op bijvoorbeeld een röntgenfoto, een CT-scan en een MRI-scan.

Naar boven

Radiotherapeut-oncoloog

Een radiotherapeut-oncoloog, (bestralingsarts) is gespecialiseerd in de bestraling van tumoren bij kankerpatiënten. De radiotherapeut-oncoloog stelt een individueel bestralingsplan voor u op als bestraling (radiotherapie) deel gaat uitmaken van uw behandeling.

Naar boven  

Specialisten van het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde 

Deze gespecialiseerde tandartsen bieden bijzondere tandheelkundige zorg. Zij onderzoeken uw gebit voordat u een operatie ondergaat. Verder kijken zij naar de mogelijkheden van een prothese tijdens of na uw operatie. Als u een gebitsprothese draagt, kijken de specialisten of deze nog goed past. De specialisten kunnen na de operatie implantaten bij u laten inbrengen. Dit zijn kunsttanden en –kiezen die vastgezet worden in uw kaak.

Meer informatie over het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde vindt u via de link onder aan deze pagina. U verlaat dan deze site over hoofd-halskanker.

Naar boven 

Verpleegkundig specialist

Een verpleegkundig specialist is specialist in een bepaald aandachtsgebied. De verpleegkundig specialist mag bepaalde medische handelingen verrichten. Hij is ook het eerste aanspreekpunt voor de verwijzer en de patiënt bij de afdeling Kaakchirurgie. De taken van een verpleegkundig specialist kunnen per afdeling verschillen. 

Naar boven 

Volg ons op sociale media
U kunt de website van het UMCG door uw PC laten voorlezen. Klik hiervoor op de knop rechts boven in het scherm.