Kosten zorg

Print 
Laatst bijgewerkt op 11 november 2016
Betalen van ziekenhuiszorgvan de Nederlandse Zorgautoriteit
  

Gebruik maken van ziekenhuiszorg kan financiële gevolgen voor u hebben. Iedereen die in Nederland woont of werkt is wettelijk verplicht zich te verzekeren tegen ziektekosten. Zorgverzekeraars vergoeden een groot deel van de kosten van ziekenhuiszorg. Maar ook voor uzelf kan een bezoek aan of verblijf in het UMCG financiële gevolgen hebben.
U bent er zelf verantwoordelijk voor dat de kosten van uw behandeling worden betaald. Het is daarom raadzaam om voordat u een afspraak maakt in het UMCG, bij uw zorgverzekeraar na te vragen of de kosten worden vergoed.

  • Op kosten voor ziekenhuiszorg die vergoed worden vanuit de basisverzekering is het eigen risico van toepassing. Dit geldt voor zowel het wettelijk verplicht eigen risico van € 375,- (2015)/ € 385,- (2016) als het vrijwillig eigen risico (max. € 500,-)
  • Als uw zorgverzekeraar geen contract (afspraken) heeft met het UMCG, moet u mogelijk een deel van de kosten zelf betalen. Ook als uw zorgverzekeraar voor uw behandeling geen contract (afspraken) heeft met het UMCG voor uw type polis, moet u mogelijk een deel van de kosten zelf betalen. Als er geen contract is, brengt het UMCG de zogeheten passantenprijzen in rekening.
  • Als u zorg krijgt die niet onder de basisverzekering valt, moet u (afhankelijk van uw verzekeringsvoorwaarden aanvullende verzekering, een deel van) de rekening zelf betalen.


Houdt u er rekening mee, ook in verband met verrekening van uw eigen risico, dat er een lange tijd (soms meer dan een jaar) kan zitten tussen uw ziekenhuisbezoek en het moment waarop het UMCG uw zorgverzekeraar of uzelf een rekening stuurt.

Voor het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) gelden afwijkende regels.

Goede en betaalbare ziekenhuiszorg

In Nederland maken ziekenhuizen en zorgverzekeraars afspraken (contracten) met elkaar over kwaliteit, aantallen en prijzen van een groot deel van de ziekenhuisbehandelingen. Mede hierdoor wordt een ziekenhuis gestimuleerd om goede kwaliteit te leveren en de kosten zo laag mogelijk te houden. In het filmpje ‘Marktwerking in de zorg’ wordt dit toegelicht; u kunt het filmpje bekijken via de link onder aan deze pagina.

Contracten tussen het UMCG en zorgverzekeraars

Het UMCG heeft voor de contractjaren 2015 en 2016 afspraken gemaakt met alle zorgverzekeraars. Dit betekent niet automatisch dat alle behandelingen vergoed worden. Of u recht heeft op (volledige) vergoeding van de kosten van uw bezoek aan het UMCG, is afhankelijk van uw behandeling en/of aandoening en het type polis dat u heeft. Wij adviseren u daarom voorafgaand aan uw bezoek aan het ziekenhuis de informatie van uw zorgverzekeraar te raadplegen of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Let op: Het UMCG is in 2016 en 2017 niet gecontracteerd voor de Basis Budgetpolis van Zilveren Kruis (Achmea).

Wanneer krijgt u zelf een rekening van het UMCG?

Basisverzekering 
De meeste zorg die het UMCG verleent, valt onder de basisverzekering. De overheid stelt jaarlijks vast wat tot de basisverzekering behoort. Het ziekenhuis dient de rekening van een zorgproduct dat onder de basisverzekering valt, rechtstreeks in bij de zorgverzekeraar. Een contract tussen zorgverzekeraar en ziekenhuis is hiervoor wel een voorwaarde.
Als uw zorgverzekeraar geen contract heeft met het UMCG, brengt het UMCG de passantenprijs in rekening. Het is dan mogelijk dat uw zorgverzekeraar niet het totale bedrag vergoedt en dat u zelf een deel moet betalen. U dient er rekening mee te houden dat u zelf de rekening ontvangt.

Aanvullende verzekering

Als u zorg krijgt die niet onder basisverzekering valt, ontvangt u altijd zelf de rekening. De hoogte van de vergoeding wordt bepaald door uw polisvoorwaarden. Als u geen aanvullende verzekering heeft, moet u de kosten voor ziekenhuiszorg die niet onder de basisverzekering valt volledig zelf betalen.

Zorg zonder verwijzing

Een verwijzing betekent dat u wordt doorgestuurd voor een afspraak in het ziekenhuis. Meestal krijgt u een verwijzing van de huisarts, maar ook andere zorgverleners of specialisten kunnen u verwijzen. Het is per zorgverzekeraar en polis verschillend wie als verwijzer wordt geaccepteerd. Een verwijzing is beperkt geldig.

Ziekenhuiszorg wordt alleen vergoed als u een verwijzing heeft. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk. Als u zonder rechtsgeldige verwijzing een afspraak maakt, vergoedt de zorgverzekeraar de kosten niet.

Bent u niet verzekerd?

Als u ondanks de wettelijke verplichting niet bent verzekerd, moet u alsnog een basisverzekering afsluiten. Als u dit niet doet, moet u de volledige kosten (= passantenprijzen) van de behandeling zelf betalen. U betaalt dan eerst een voorschot van de te verwachten kosten. Dit voorschot kunt u contant of met pin in het UMCG betalen.

De passantenprijzen van de DBC-zorgproducten en de overige zorgproducten bij het UMCG vindt u via het menu links op deze pagina.

Telefoon en televisie

De kosten voor eventueel gebruik van telefoon en televisie tijdens uw ziekenhuisopname worden apart in rekening gebracht (bij het Universitair Centrum Psychiatrie is de TV kosteloos). Deze kosten kunt u niet bij uw zorgverzekeraar declareren.

Meer informatie

Onder aan deze pagina kunt u de brochure 'Ziekenhuiszorg, wat betaalt u?'  downloaden. Hierin lees u waar u rekening mee moet houden als u gebruik maakt van zorg.

Als u wilt weten of uw behandeling wordt vergoed of als u vragen heeft over uw polisvoorwaarden, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Heeft u vragen over de prijzen van het UMCG en/of een prijsopgave voor uw behandeling wilt ontvangen? Neem daarvoor contact op met de Helpdesk Facturatie van het UMCG:

Helpdesk Facturatie / huispostcode LB 23
Postbus 30001
9700 RB  Groningen
Telefoon: (050) 361 22 02 (bereikbaar op werkdagen van 08.30 – 16.30 uur)
E-mail: e-mailadres 

U kunt de website van het UMCG door uw PC laten voorlezen. Klik hiervoor op de knop rechts boven in het scherm.