• Tekstgrootte
 Mijn UMCG  

Verwijdering van neuspoliep(en)

Print 

Poliepextractie

U heeft in overleg met uw behandelend KNO-arts besloten een of meerdere poliepen uit uw neus te laten verwijderen. Poliepen zijn uitstulpingen van het slijmvlies, die het beste zijn te beschrijven als kleine, platte, glazige ‘druiven’. De neuspoliepen verstoppen uw neus, waardoor u moeite heeft met ademhalen door uw neus. Het doel van de operatie is uw neus weer vrij te maken. De ingreep gebeurt onder plaatselijke verdoving of narcose op het Operatieve Dagbehandelingscentrum van het UMCG. Meer informatie over een dagbehandeling vindt via het linker keuzemenu.

Voorbereiding thuis

Het noodzakelijk dat u minimaal twee weken voor de operatie geen bloedverdunnende medicijnen (ascal of aspirine) meer gebruikt. Dit gebeurt in overleg met uw arts. U mag wel paracetamol gebruiken, zowel voor als na de operatie.

Operatie onder plaatselijke verdoving

Als u wordt geopereerd onder plaatselijke verdoving:

  • hoeft u niet nuchter te zijn. Dit betekent dat u wel mag eten en drinken voor de operatie. U kunt het beste een (lichte) maaltijd nemen;
  • is het verstandig vervoer naar huis te regelen. U kunt wat versuft zijn door de verdoving.

Uw neus wordt een half uur voor de operatie verdoofd met watten die een verdovende en neusverruimende vloeistof bevatten. Als deze plaatselijke verdoving onvoldoende werkt, kunt u aanvullende medicatie krijgen.

De operatie wordt liggend uitgevoerd. Tijdens de operatie wordt uw bloeddruk gecontroleerd met een band om uw arm. De operatieduur wordt bepaald door het aantal poliepen en de grootte ervan. Het kan variëren van dertig tot zestig minuten.

Na afloop van de operatie gaat u naar de verblijfsruimte. U blijft hier ongeveer twee uur ter observatie.

Operatie onder narcose

Als u wordt geopereerd onder narcose:

  • moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u zes uur voor de ingreep niets meer mag eten, drinken en roken;
  • regel dan vervoer naar huis. U mag na de ingreep niet zelfstandig deelnemen aan het verkeer.

U krijgt een infuus in uw arm. Via het infuus krijgt u de narcosemiddelen en soms ook extra vocht.

De operatie wordt liggend uitgevoerd. Tijdens de operatie wordt uw bloeddruk gecontroleerd een band om uw arm. De operatieduur wordt bepaald door het aantal poliepen en de grootte ervan. Het kan variëren van dertig tot zestig minuten.

Na afloop van de operatie onder narcose komt u op de recovery, de uitslaapkamer. Hier verblijft u een korte tijd. Als u goed wakker bent gaat u naar de verblijfsruimte. Hier blijft u ongeveer twee uur ter observatie.

Na de operatie

Een uur na de ingreep mag u weer eten en drinken. Na ongeveer twee uur komt de KNO-arts om te beoordelen of u weer naar huis kunt.

De wondjes in uw neus kunnen nabloeden. Dit is normaal. Bent u ouder dan vijftig, dan is het risico van nabloeden groter. Daarom wordt voor de zekerheid een bed voor u gereserveerd op de verpleegafdeling.

In overleg met uw arts start u weer met de bloedverdunners. Dit is meestal de dag na de operatie.

Uitslag

De verwijderde poliepen worden opgestuurd en onderzocht op eventuele kwaadaardige cellen. Uw behandelend arts stuurt de uitslag van het onderzoek naar uw huisarts of vertelt u de uitslag bij uw volgende polikliniekbezoek.

Meer informatie

Heeft u vragen over uw operatie of problemen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling KNO-heelkunde. U kunt de afdeling bereiken tijdens kantooruren telefoon (050) 361 27 00. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de telefooncentrale van het UMCG, telefoon (050) 361 61 61, en vragen naar de dienstdoende KNO-arts.

Voor informatie over patiëntenverenigingen, andere gezondheidsinstellingen, de gang van zaken in het UMCG, opmerkingen en klachten, kunt u contact opnemen met de medewerkers van Patiënteninformatie. Informatie hierover vindt u via de link onder aan deze pagina.