European Research Institute for the Biology of Ageing (ERIBA)

Print 

ERIBA is een onafhankelijk instituut voor basaal onderzoek binnen UMCG en RUG naar de biologische grondslagen van veroudering. Het maakt deel uit van het multidisciplinair onderzoeksprogramma “Healthy Ageing”. In het instituut doen 11 toponderzoekers fundamenteel onderzoek naar het verouderingsproces en ziekten die daarmee gepaard gaan. Iedere onderzoeker leidt een eigen onderzoeksgroep en heeft de beschikking over moderne, hoogwaardige faciliteiten.


Visie en missie

Leeftijd is een belangrijke fysiologische parameter. De wisselwerking met elkaar en met omgevingsfactoren bepaalt of iemand wel of niet ziek wordt, wanneer dat gebeurt en in welke mate. Diepgaand inzicht te krijgen in alle risicofactoren (genen, omgevingsfactoren en onderlinge relaties), het ontrafelen van deze mechanismen en het daarna wegnemen of verminderen van deze risico’s kan in veel gevallen voorkomen dat een ziekte zich in een vroeg stadium ontwikkelt.
De missie van ERIBA is de mechanismen te begrijpen die resulteren in afwijkend functioneren van oude cellen en weefsels, om zo aanbevelingen voor gezond ouder worden te ontwikkelen.


(Inter)nationale samenwerking

Individuele ERIBA onderzoekers participeren in vele internationale samenwerkingsverbanden. Fundamenteel verouderingsonderzoek in Europa is gefragmenteerd en belangrijke faciliteiten zijn schaars voor handen. Om verouderingsonderzoek te laten profiteren van meer Europese onderzoekscentra heeft ERIBA het initiatief genomen tot samenwerkingen en of uitwisselingsprogramma’s met de universiteiten in Newcastle, Kopenhagen en Keulen. Daartoe is het European Research Network on Biology of Ageing tot stand gekomen. Als Center of Excellence wordt Europese/wereldwijde samenwerking uitgebouwd en geldt ERIBA als een opleidingslocatie voor nieuwe generaties verouderingsonderzoekers.

ERIBA heeft  verder een coördinerende rol in een samenwerkingsovereenkomst met Skoltech - een nieuwe research universiteit in Skolkovo (nabij Moskou)- voor het opzetten van een Center for Research, Education and Technology op het gebied van stamcel onderzoek. Het Skoltech Center for Stem Cell Research is één van de eerste onderzoeksinstituten die daar gevestigd zullen worden.  

 

Volg ons op sociale media
U kunt de website van het UMCG door uw PC laten voorlezen. Klik hiervoor op de knop rechts boven in het scherm.